Markay
İnovayMarka Şehir Aydın ve İnovasyon Aydın

MARKAYDER, belirtilen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kuruluş yeri olan Aydın’da iki proje ile Aydın’ın renklerini öne çıkarmayı amaçlamıştır.

Marka Şehir Aydın (MARKAY) ve İnovasyon Aydın (İNOVAY)

MARKAY & İNOVAY adlı her iki çalışmamız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan derneğimizin Aydın’da başlatacağı bir işbirliği ağıdır.

MARKAY & İNOVAY, Aydın’ımızı Türkiye’de ve Dünya’da küresel rekabette öne çıkartacak çalışmaların özgürce ve eşit şartlarda tartışılacağı, uygulanacağı ve sonuçlandırılacağı bir sivil toplum harekatı olacaktır. Oluşturulacak platformlarda yenilikçi düşünceler değer kazanacaktır.