• Proje sonuç raporuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Proje sonuç raporu.

Çalışma Konularımız

Markayder toplumsal farkındalığı arttırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlamak için aşağıda belirtilen konularda, yaygın eğitim seminerleri, farkındalık yaratan fikir toplantıları, toplumsal odaklı, kalkınmayı hedefleyen projeler ve danışmanlık yapacaktır. • • Markalaşma
 • Marka Tescili
 • Marka Korunması,
 • Marka Pazarlaması
 • Markalaşma Süreci
 • • Yenilikçilik (İnovasyon)
 • AR-GE Çalışmaları
 • İnovasyonda Teşvikler, Destekler, İşbirlikleri
 • Patent Sistemleri
 • Ticari Sır, Buluş ve Patenti
 • Patent Tescili
   
 • • Şehir Markalaşmaları
 • Turizmde Markalaşma
 • Sağlıkta Markalaşma
 • Tarımda Markalaşma
 • Kültür Markalaşması
 • İnovasyon Markalaşması
 • • Kalite Sistemleri
 • ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Serisi
 • ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • CE İşaretlemesi ve Avrupa Birliği Direktifleri
 • ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Güvence Sistemi
 • ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

   
 • • Girişimcilik
 • • Yerel Değerlerin Korunması
 • • Endüstriyel Tasarım
 • • Sınai Haklarla İlgili Avrupa Birliği Politikaları
 • • Sınai Haklarla İlgili Türkiye Çalışmaları
 

Proje Çalışmalarımızdan (Video)...

Proje Toplantılarımızdan...